Подписка

mpt.gov.by newsletter categories.

Выездной прием

24 февраля 2017 года с 12.00 до 13.00 состоится прием граждан и юридических лиц в Ошмянском районном узле почтовой связи с одновременным подключением «прямой» телефонной линии.

Жители района могут задать заместителю Министра связи и информатизации Рябовой Анне Николаевне вопросы, затрагивающие деятельность почтовой и электросвязи, телевидения, радиовещания, информатизации.

Русский

На грамадскае абмеркаванне выносіцца распрацаваны праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

На грамадскае абмеркаванне выносіцца распрацаваны Міністэрствам сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь "Аб удасканаленні рэгулявання адносін у галіне кіравання выкарыстаннем радыёчастотнага спектру» .

Свае заўвагі і прапановы па праекце дакумента просім накіроўваць на электронны адрас Міністэрства сувязі і інфарматызацыі - mpt@mpt.gov.by у тэрмін не пазней 28 лютага 2017 года з пазнакай "Абмеркаванне праекта Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь» .

Белорусский

24 лютага Мінсувязі выпускае ў абарачэнне паштовы блок «100-годдзе беларускай міліцыі»

24 лютага 2017 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь выпускае ў абарачэнне паштовы блок «100-годдзе беларускай міліцыі». Праект падрыхтаваны ў супрацоўніцтве з Міністэрствам унутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

4 сакавіка 2017 года беларускай міліцыі спаўняецца 100 гадоў. Менавіта ў гэты дзень у далёкім 1917 годзе грамадзянскі камендант г. Мінска падпісаў загад, паводле якога М.В.Фрунзе прызначаўся часовым начальнікам міліцыі Усерасійскага земскага саюза па ахове парадку ў горадзе.

Белорусский

Конференция Международного объединения профсоюзов работников связи

В городе Санкт-Петербурге Российской Федерации с 13 по 17 февраля состоялась конференция Международного объединения профсоюзов работников связи.

Местом проведения конференции стал Таврический дворец — штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Участников конференции приветствовали генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев и генеральный директор Исполкома РСС Нурудин Мухитдинов.

Русский

По субботам в Минсвязи продолжает работать "прямая" телефонная линия

18 февраля 2017 с 9.00 до 12.00 будет включена "прямая" телефонная линия с заместителем Министра связи и информатизации Рябовой Анной Николаевной по телефону 8 (017) 287 87 06.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством об обращениях при обращении на "прямую телефонную линию" необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.

Справочно: Руководством осуществляется прием в министерстве каждую среду с 8.00 до 13.00, ежеквартально формируется и утверждается график выездных приемов.

Русский

Увазе арганізацый, якія ажыццяўляюць паштовую дзейнасць і дзейнасць у галіне тэлекамунікацый

Арганізацыям усіх формаў уласнасці і іх філіялам, асноўным відам эканамічнай дзейнасці якіх з'яўляецца паштовая дзейнасць і дзейнасць у галіне тэлекамунікацый, якія забяспечылі выкананне паказчыкаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця, па эканоміі паліўных рэсурсаў, а таксама высокія паказчыкі працоўнай, і выканальніцкай дысцыпліны прапануецца прадставіць у Мінсувязі да 1 красавіка 2017 г. дакументы для вызначэння лепшых арганізацый і адбору прэтэндэнтаў для занясення на Рэспубліканскую дошку Гонару па выніках работы за 2016 год.

Белорусский

Вниманию организаций, осуществляющих почтовую деятельность и деятельность в области телекоммуникаций

Организациям всех форм собственности и их филиалы, основным видом экономической деятельности которых является почтовая деятельность и деятельность в области телекоммуникаций, обеспечившие выполнение показателей в сфере социально-экономического развития, по экономии топливных ресурсов, а также высокие показатели трудовой, и исполнительской дисциплины предлагается представить в Минсвязи до 1 апреля 2017 г. документы для определения лучших организаций и отбора претендентов для занесения на Республиканскую доску Почета по итогам работы за 2016 год.

Русский

Канферэнцыя Міжнароднага аб'яднання прафсаюзаў работнікаў сувязі

У горадзе Санкт-Пецярбургу Расійскай Федэрацыі з 13 па 17 лютага адбылася канферэнцыя Міжнароднага аб'яднання прафсаюзаў работнікаў сувязі.

Месцам правядзення канферэнцыі стаў Таўрычны палац - штаб-кватэра Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў-удзельніц СНД. Удзельнікаў канферэнцыі віталі генеральны сакратар Савета Міжпарламенцкай Асамблеі СНД Аляксей Сяргееў і генеральны дырэктар Выканкама РСС Нурудзін Мухітдзінаў.

Белорусский

Па суботах у Мінсувязі працягвае працаваць "прамая" тэлефонная лінія

18 лютага 2017 з 9.00 да 12.00 будзе ўключана "прамая" тэлефонная лінія з намеснікам Міністра сувязі і інфарматызацыі Рабавай Ганнай Мікалаеўнай па тэлефоне 8 (017) 287 87 06.

Звяртаем Вашу ўвагу, што ў адпаведнасці з заканадаўствам аб зваротах пры звароце на "прамую тэлефонную лінію" неабходна ўказваць імя па бацьку і дадзеныя аб месцы жыхарства і / або работы / вучобы.

Даведачна: Кіраўніцтвам ажыццяўляецца прыём у міністэрстве кожную сераду з 8.00 да 13.00, штоквартальна фарміруецца і зацвярджаецца графік выязных прыёмаў.

Белорусский

Страницы