Подписка

mpt.gov.by newsletter categories.

Сегодня, 14 февраля, Минсвязи выпустило в обращение почтовую марку «100-летие внутренних войск МВД Республики Беларусь»

14 февраля 2018 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение почтовую марку «100-летие внутренних войск МВД Республики Беларусь».

Проект подготовлен в сотрудничестве с Главным управлением командующего внутренними войсками МВД Республики Беларусь.

В основе марки и спецштемпеля — эмблема внутренних войск МВД Республики Беларусь, на конверте «Первый день» — памятный знак к 100-летию внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Русский

Шэдко Д.Г. прымае ўдзел у Канферэнцыі 2018 года па пытаннях развіцця тэхналогіі FTTH

Першы намеснік Міністра сувязі і інфарматызацыі Дзмітрый Шэдко прымае ўдзел у канферэнцыі 2018 года па пытаннях развіцця праваднога шырокапалоснага доступу FTTH, якая адбываецца ў перыяд з 13 па 15 лютага ў г.Валенсія, Каралеўства Іспанія.
Сёння ў ходзе канферэнцыі Дзмітрый Шэдко выступіў з дакладам аб развіцці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій у Рэспубліцы Беларусь, у тым ліку ў частцы інфраструктуры шырокапалоснага доступу ў сетку Інтэрнэт.

Белорусский

Сегодня состоялось заседание Общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минсвязи

13 февраля 2018 г. под председательством Министра связи и информатизации Республики Беларусь Попкова С.П. состоялось заседание Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь.

В рамках заседания рассмотрены вопросы о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам строительства объектов инженерной инфраструктуры в многоквартирных жилых домах и заслушана информация о критериях оценки степени риска в целях отбора проверяемых субъектов для проведения выборочной проверки.

Русский

13 лютага адзначаецца Сусветны дзень радыё

Упершыню Сусветны дзень радыё адзначылі ў 2012 годзе, а рашэнне аб яго правядзенні ЮНЕСКА прыняла ў 2011-м. Дата правядзення выбрана не выпадкова - менавіта 13 лютага 1946 года ўпершыню выйшла ў эфір «Радыё ААН», станцыя якога размяшчалася ў штаб-кватэры Арганізацыі аб'яднаных нацый.

Асноўная ідэя свята - аддаць належнае радыё як сродку сувязі, умацаваць міжнароднае супрацоўніцтва радыёвяшчальных кампаній, а таксама садзейнічаць як буйным СМІ, так і мясцовым радыёстанцыям у пашырэнні доступу да інфармацыі і свабодзе выказвання меркаванняў на хвалях радыё.

Белорусский

13 февраля отмечается Всемирный день радио

Впервые Всемирный день радио отметили в 2012 году, а решение о его проведении ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайна – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.

Основная идея праздника – воздать должное радио как средству связи, укрепить международное сотрудничество радиовещательных компаний, а также способствовать как крупным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и свободе выражения мнений на волнах радио.

Русский

Сёння адбылося пасяджэнне Грамадска-кансультацыйнага савета па развіцці прадпрымальніцтва пры Мінсувязі

13 лютага 2018 г. пад старшынствам Міністра сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь Папкова С.П. адбылося пасяджэнне Грамадска-кансультацыйнага (экспертнага) савета па развіцці прадпрымальніцтва пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь.

У рамках пасяжджэння разгледжаны пытанні аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у заканадаўства па пытаннях будаўніцтва аб'ектаў інжынернай структуры ў шматкватэрных жылых дамах і заслухана інфармацыя аб крытэрыях ацэнкі ступені рызыкі ў мэтах адбору правяраемых суб'ектаў для правядзення выбарачнай праверкі.

Белорусский

Да ўвагі арганізацый, якія ажыццяўляюць паштовую дзейнасць і дзейнасць у галіне тэлекамунікацый

Арганізацыям усіх формаў уласнасці і іх філіялам, асноўным відам эканамічнай дзейнасці якіх з'яўляецца паштовая дзейнасць і дзейнасць у галіне тэлекамунікацый, якія забяспечылі выкананне паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, па эканоміі паліўных рэсурсаў, а таксама высокія паказчыкі працоўнай і выканаўчай дысцыпліны прапануецца прадставіць у Мінсувязі да 1 красавіка 2018 г. дакументы для вызначэння лепшых арганізацый і адбору прэтэндэнтаў для занясення на Рэспубліканскую дошку Гонару па выніках работы за 2017 год.

Белорусский

Вниманию операторов почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций

По согласованию с Межведомственным советом по государственной статистике (протокол заседания Межведомственного совета по государственной статистике от 22 августа 2017 г. № 1пр) c 1 января 2018 года приказом Министерства связи и информатизации от 10.11.2017 № 357 утвержден Перечень форм ведомственной отчетности Министерства связи и информатизации на 2018 год, установлены формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению на 2018 год.

Русский

Да ўвагі аператараў паштовай дзейнасці і дзейнасці ў галіне тэлекамунікацый

Па ўзгадненні з Міжведамасным саветам па дзяржаўнай статыстыцы (пратакол пасяджэння Міжведамаснага савета па дзяржаўнай статыстыцы ад 22 жніўня 2017 г. № 1пр) з 1 студзеня 2018 г. загадам Міністэрства сувязі і інфарматызацыі ад 10.11.2017 № 357 зацверджаны Пералік форм ведамаснай справаздачнасці Міністэрства сувязі і інфарматызацыі на 2018 год, устаноўлены формы ведамаснай справаздачнасці і ўказанні па іх запаўненні на 2018 год.

Белорусский

Второе заседание оргкомитета Международного Форума ТИБО-2018 прошло в Минсвязи

Сегодня, 8 февраля, в Минсвязи под руководством председателя оргкомитета – заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Калинина Анатолия Николаевича прошло второе заседание организационного комитета для подготовки и проведения XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2018.

Русский

Страницы