Подписка

mpt.gov.by newsletter categories.

Памятная доска, посвященная классику белорусской литературы Якубу Коласу, открылась в городе Обоянь Курской области

9 сентября 2018 года в городе Обоянь Курской области России состоялось торжественное открытие памятной доски классику белорусской литературы Якубу Коласу.

С 1917 до 1921 годы поэт и писатель жил вместе с семьей в Курской области, работал учителем в деревне Малые Крюки.

В этот период Якубом Коласом написано около 20 стихотворений, 2 рассказа, ряд очерков. Была продолжена работа над поэмами «Сымон-музыка» и «Новая зямля».

Русский

Адбылася сустрэча з прадстаўнікамі экспертнай групы Сусветнага Банка па пытанні рэалізацыі ў Беларусі праектаў у сферы ІКТ

Адбыўся візіт прадстаўнікоў экспертнай групы Сусветнага Банка па пытанні рэалізацыі ў Рэспубліцы Беларусь праектаў у сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.

Адным з найважнейшых праектаў у гэтай сферы з'яўляецца праект тэхнічнай дапамогі па стварэнні Дарожнай карты Нацыянальнай сістэмы беспапяровага гандлю Рэспублікі Беларусь, які выконваецца спецыялістамі карэйскай кампаніі «KINY and Partners».

Белорусский

Цифровое будущее ЕАЭС обсуждается в Беларуси

12 сентября 2018 г. в Минске, на базе РУП «Национальный центр электронных услуг» состоялись рабочая встреча и переговоры Министра связи и информатизации Республики Беларусь Константина Шульгана с Членом Коллегии (Министром) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине Минасян.

Русский

Адкрыта інтэрактыўная выстава для школьнікаў «Сусвет інтэрнэту»

Інтэрактыўная выстава для школьнікаў «Сусвет інтэрнэту» адкрыта ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Выстава прымеркавана да пачатку навучальнага года і гэты праект накіраваны на адукацыю ў вобласці інтэрнэт-пісьменнасці і абароны асабістай інфармацыі ў Сеціве.
У гульнёвай форме дзеці навучацца карыстацца антывіруснымі праграмамі, ствараць надзейныя паролі, даведаюцца, як правільна падтрымліваць зносіны ў інтэрнэце, у тым ліку з незнаёмымі людзьмі, якую інфармацыю аб сабе можна, а якую нельга размяшчаць у сацыяльных сетках.

Белорусский

Открыта интерактивная выставка для школьников «Вселенная интернета»

Интерактивная выставка для школьников «Вселенная интернета» открыта в Национальной библиотеке Беларуси. Выставка приурочена к началу учебного года и данный проект направлен на образование в области интернет-грамотности и защиты личной информации в Сети.
В игровой форме дети научатся пользоваться антивирусными программами, создавать надежные пароли, узнают, как правильно общаться в интернете, в том числе с незнакомыми людьми, какую информацию о себе можно, а какую нельзя размещать в социальных сетях.

Русский

Лічбавая будучыня ЕАЭС абмяркоўваецца ў Беларусі

12 верасня 2018 г. у Мінску, на базе РУП «Нацыянальны цэнтр электронных паслуг» адбыліся рабочая сустрэча і перамовы Міністра сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь Канстанціна Шульган з Членам Калегіі (Міністрам) па ўнутраных рынках, інфарматызацыі, інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях Еўразійскай эканамічнай камісіі Карыне Минасян.

Белорусский

Памятная доска, посвященная классику белорусской литературы Якубу Коласу, открылась в городе Обоянь Курской области

9 сентября 2018 года в городе Обоянь Курской области России состоялось торжественное открытие памятной доски классику белорусской литературы Якубу Коласу.

С 1917 до 1921 годы поэт и писатель жил вместе с семьей в Курской области, работал учителем в деревне Малые Крюки.

В этот период Якубом Коласом написано около 20 стихотворений, 2 рассказа, ряд очерков. Была продолжена работа над поэмами «Сымон-музыка» и «Новая зямля».

Русский

Инновации РУП «Белпочта» представлены Первому заместителю Премьер-министра Республики Беларусь Александру Турчину

Почтовая связь претерпевает перемены, напрямую связанные с развитием в Беларуси информационно-коммуникационных технологий. В результате почтовое производство становится непосредственным участником процесса формирования информационного общества, важным субъектом глобального рынка услуг почтовой связи.

Эта мысль стала своеобразным лейтмотивом ознакомления Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина с деятельностью РУП «Белпочта», которое состоялось 11 сентября т.г.

Русский

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь выпускае ў абарачэнне паштовую марку «31-ы Міжнародны кангрэс Асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных палётаў»

13 верасня 2018 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь выпускае ў абарачэнне паштовую марку «31-ы Міжнародны кангрэс Асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных палётаў».

Дызайн А.Мядзведзь.

Марка друкавалася ў РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку».

Асацыяцыя ўдзельнікаў касмічных палётаў – міжнародная арганізацыя, створаная ў 1985 годзе для абмену вопытам у галіне пілатуемых касмічных палётаў.

Белорусский

Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку «31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов»

13 сентября 2018 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов», тираж которой составит 48 тысяч.

В основе марки — логотип 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Дизайн марки, спецштемпеля, конверта «Первый день» и карточки для картмаксимума Елены Медведь.

Русский

Страницы