Подписка

mpt.gov.by newsletter categories.

Адбыўся азнаямленчы візіт з мэтай вывучэння вопыту Арменіі ў пабудове Нацыянальнай сістэмы электроннай аховы здароўя

5-6 ліпеня ў г.Ереван адбыўся азнаямленчы візіт беларускай дэлегацыі з мэтай вывучэння вопыту Арменіі ў стварэнні цэнтралізаванай сістэмы электроннай аховы здароўя, накіраванай на павышэнне якасці паслуг, іх даступнасць і эфектыўнасць.

У склад беларускай дэлегацыі ўвайшлі прадстаўнікі Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама вядучых кампаній, якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі праектаў у сферы электроннай аховы здароўя.

Белорусский

Прэзентацыя паштовага праекта «Адміралы ваенна-марскога флота, ураджэнцы Беларусі»

7 ліпеня, у доме Масквы ў Мінску адбылася прызентацыя паштовага праекта «Адміралы ваенна-марскога флота, ураджэнцы Беларусі».

У цырымоніі афіцыйнага гашэння прынялі ўдзел:

— першы намеснік Міністра сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь Шэдко Дзмітрый Генадзевіч;

— саветнік Пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Навадворская Маргарыта Алегаўна;

— контр-адмірал Дронаў Уладзімір Мікалаевіч;

Белорусский

Состоялся ознакомительный визит с целью изучения опыта Армении в построении Национальной системы электронного здравоохранения

5-6 июля в г.Ереван состоялся ознакомительный визит белорусской делегации с целью изучения опыта Армении в создании централизованной системы электронного здравоохранения, направленной на повышение качества предоставляемых услуг, их доступность и эффективность.

В состав белорусской делегации вошли представители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь,а также ведущих компаний, участвующих в реализации проектов в сфере электронного здравоохранения.

Русский

Презентация почтового проекта «Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси»

7 июля, в Доме Москвы в Минске состоялась презентация почтового проекта «Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси».

В церемонии официального гашения приняли участие:

— первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Шедко Дмитрий Геннадьевич ;

— советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Новодворская Маргарита Олеговна ;

— контр-адмирал Дронов Владимир Николаевич ;

Русский

Агляд лічбавага парадку ў свеце

Агляд лічбавага парадку ў свеце - штотыднёвы маніторынг асноўных падзей і тэндэнцый у галіне фарміравання лічбавай эканомікі дзяржаў-членаў Еўразійскага эканамічнага саюза (далей – ЕАЭС) і замежных краін.

Агляд прадстаўлены ў рамках дзейнасці блока члена Калегіі (Міністра) па ўнутраных рынках, інфарматызацыі, інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогіях.

Белорусский

Обзор цифровой повестки в мире

Обзор цифровой повестки в мире - еженедельный мониторинг основных событий и тенденций в области формирования цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и зарубежных стран.

Обзор подготовлен в рамках деятельности блока члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.

Русский

Пытанні не застануцца без увагі

Работа са зваротамі грамадзян - адзін з асноўных крытэрыяў ацэнкі дзейнасці дзяржорганаў. У адносінах да людзей недапушчальныя фармалізм і абыякавасць. Мінсувязі паслядоўна і настойліва прымаюцца меры, якія дазваляюць аператыўна і якасна прымаць рашэнні і максімальна ўлічваць законныя інтарэсы грамадзян. Іх галоўная мэта - наладзіць прамыя зносіны з людзьмі.

Белорусский

Вопросы не останутся без внимания

Работа с обращениями граждан – один из основных критериев оценки деятельности госорганов. По отношению к людям недопустимы формализм и равнодушие. Минсвязи последовательно и настойчиво предпринимаются меры, позволяющие оперативно и качественно принимать решения и максимально учитывать законные интересы граждан. Их главная цель – наладить прямое общение с людьми.

Русский

Падрыхтаваны спецштэмпель і паштовы канверт да 16-га Чэмпіянату свету па верталётным спорце, які будзе праходзіць у Беларусі

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь выпускае ў абарачэнне памятны спецштэмпель, які будзе выкарыстоўвацца 9 ліпеня 2018 года для правядзення спецыяльнага памятнага гашэння, прысвечанага 16-му Чэмпіянату свету па верталётным спорце.

Паштовы праект падрыхтаваны сумесна з грамадскім аб'яднаннем «Беларуская федэрацыя авіяцыйнага спорту».

Дызайн спецштэмпеля і канверта Алены Мядзведзь.

Белорусский

Подготовлен спецштемпель и почтовый конверт к 16-му Чемпионату мира по вертолетному спорту, который будет проходить в Беларуси

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться 9 июля 2018 года для проведения специального памятного гашения, посвященного 16-му Чемпионату мира по вертолетному спорту.

Почтовый проект подготовлен совместно с общественным объединением «Белорусская федерация авиационного спорта».

Дизайн спецштемпеля и конверта Елены Медведь.

Русский

Страницы