Подписка

mpt.gov.by newsletter categories.

Обзор цифровой повестки в мире

Обзор цифровой повестки в мире - еженедельный мониторинг основных событий и тенденций в области формирования цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и зарубежных стран.

Обзор подготовлен в рамках деятельности блока члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.

Русский

Пасяджэнне Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы адбылося 13 чэрвеня 2018 года ў Маскве

Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Андрэй Кабякоў лічыць, што фарміраванне і рэалізацыя ў рамках Саюзнай дзяржавы лічбавага парадку павінны стаць прыярытэтным напрамкам. Урады Беларусі і Расіі надаюць вялікую ўвагу развіццю лічбавай эканомікі як аднаму з ключавых фактараў глабальнай канкурэнтаздольнасці і нацыянальнай бяспекі дзвюх краін.

Белорусский

У Курску 8 чэрвеня адбылося чарговае пасяджэнне Сумеснай рабочай групы па развіцці супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і Курскай вобласці Расійскай Федэрацыі

Пасяджэнне прайшло пад старшынствам Сяргея Папкова, кіраўніка беларускай часткі Сумеснай рабочай групы па супрацоўніцтве з Курскай вобласцю, міністра сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь і Аляксандра Крывалапава, кіраўніка расійскай часткі Сумеснай рабочай групы па супрацоўніцтве з Рэспублікай Беларусь, намесніка губернатара Курскай вобласці.

Белорусский

У рамках дзелавой праграмы Корэнскага кірмашу з 15 новых дагавораў і пагадненняў 6 падпісана з беларускім бокам

У рамках дзелавой праграмы Корэнскага кірмашу падпісана 15 новых дагавораў і пагадненняў сярод якіх 6 падпісана з беларускім бокам.

Добрай традыцыяй стала праводзіць у дзень афіцыйнага адкрыцця кірмашу сустрэчу губернатара Курскай вобласці Аляксандра Міхайлава з кіраўнікамі замежных дэлегацый. Яна прайшла ў фармаце круглага стала ў Белай гасцінай манастыра.

Белорусский

Прадстаўнікі Рэспублікі Беларусь прынялі ўдзел у мерапрыемствах Курскага Корэнскага кірмашу

З 8 па 10 чэрвеня прайшоў XVIII міжрэгіянальны ўніверсальны аптова-рознічны Курскі Корэнскі кірмаш. Афіцыйная беларуская дэлегацыя і шэраг кіраўнікоў беларускіх арганізацый традыцыйна прымаюць удзел у мерапрыемствах кірмашу.

Белорусский

В Курске 8 июня состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Курской области Российской Федерации

Заседание прошло под председательством Сергея Попкова, руководителя белорусской части Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью, министра связи и информатизации Республики Беларусь и Александра Криволапова, руководителя российской части Совместной рабочей группы по сотрудничеству с Республикой Беларусь, заместителя губернатора Курской области.

Русский

В рамках деловой программы Коренской ярмарки из 15 новых договоров и соглашений 6 подписано с белорусской стороной

В рамках деловой программы Коренской ярмарки подписано 15 новых договоров и соглашений среди которых 6 подписано с белорусской стороной.

Доброй традицией стало проводить в день официального открытия ярмарки встречу губернатора Курской области Александра Михайлова с главами зарубежных делегаций. Она прошла в формате круглого стола в Белой гостиной монастыря.

Русский

Представители Республики Беларусь приняли участие в мероприятиях Курской Коренской ярмаки

С 8 по 10 июня прошла XVIII ­ межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка. Официальная белорусская делегация и ряд руководителей белорусских организаций традиционно участвуют в мероприятиях ярмарки.

Русский

Официальная белорусская делегация в седьмой раз принимает участие в работе Среднерусского экономического форума (г. Курск)

Сегодня, 8 июня, в Курске (Российская Федерация) проходит VII Среднерусский экономический форум. В этом году тема Форума: НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ. Это продолжение дискуссий прошедших форумов, посвященных человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и многим другим актуальным вопросам.

Русский

Афіцыйная беларуская дэлегацыя ў сёмы раз прымае ўдзел у працы сярэднярускага эканамічнага форуму (г. Курск)

Сёння, 8 чэрвеня, у Курску (Расійская Федэрацыя) праходзіць VII сярэднярускі эканамічны форум. У гэтым годзе тэма Форуму: НА ШЛЯХУ ДА ЭКАНОМІЦЫ ВЕДАЎ. Гэта працяг дыскусій форумаў, якія прайшлі , прысвечаных чалавечаму капіталу, захаванню спадчыны для будучых пакаленняў, прарыўным тэхналогіях і лічбавай трансфармацыі, эканамічнай і харчовай бяспецы, міжрэгіянальнаму супрацоўніцтву і многім іншым актуальнымпытанням.

Белорусский

Страницы