Палажэнне Грамадска-кансультатыўнага (экспертнага) савета па развіцці прадпрымальніцтва пры Мінсувязі

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Гэтым Палажэннем аб грамадска-кансультатыўным (экспертным) савеце па развіцці прадпрымальніцтва пры Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь (далей - Палажэнне) вызначаюцца парадак стварэння, мэты, задачы, правы і рэгламент працы грамадска-кансультатыўнага (экспертнага) савета па развіцці прадпрымальніцтва пры міністэрстве сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь (далей - Савет), а таксама правы і абавязкі яго членаў.

2. Савет з'яўляецца дарадчым, кансультацыйным і экспертным органам, які ўдзельнічае ў грамадскіх абмеркаваннях праектаў нарматыўных прававых актаў, якія могуць аказваць істотны ўплыў на ўмовы ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці ў галіне сувязі і інфарматызацыі, праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у юрыдычных і фізічных асоб у ходзе ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці .

3. Савет ствараецца ў мэтах аб'ектыўнага разгляду і абмеркавання праектаў нарматыўных прававых актаў у галіне сувязі і інфарматызацыі, якія закранаюць інтарэсы юрыдычных асоб і (або) індывідуальных прадпрымальнікаў (далей - праекты нарматыўных прававых актаў), што распрацоўваюцца Міністэрствам сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь (далей - Мінсувязі), а таксама абмеркавання ў межах устаноўленай заканадаўствам кампетэнцыі праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у юрыдычных і фізічных асоб у ходзе ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці.

4. Савет у сваёй дзейнасцi кiруецца Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь, iншымi актамi заканадаўства i гэтым Палажэннем.

ГЛАВА 2
АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ І ПРАВЫ САВЕТА,
ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ЧЛЕНАЎ САВЕТА

5. Асноўнымі задачамі Савета з'яўляюцца:

5.1. падрыхтоўка прапаноў па пытаннях прававога рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці;

5.2. забеспячэнне эфектыўнага ўзаемадзеяння Мінсувязі з прадстаўнікамі іншых дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў, суб'ектамі прадпрымальніцкай дзейнасці, асацыяцый (саюзаў) - аб'яднанняў камерцыйных i (або) некамерцыйных арганізацый, аб'яднанняў камерцыйных арганiзацый i (або) індывідуальных прадпрымальнікаў (далей - асацыяцыі (саюзы), экспертамі і спецыялістамі, якія спецыялізуюцца ў канкрэтных галінах эканомікі і права, дэпутатамі палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, мясцовых Саветаў дэпутатаў і іншымі зацікаўленымі асобамі;

5.3. аб'ектыўны разгляд і абмеркаванне праектаў нарматыўных прававых актаў, распрацаваных Мінсувязі;

5.4. абмеркаванне ў межах устаноўленай заканадаўствам кампетэнцыі Мінсувязі праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у юрыдычных і фізічных асоб у ходзе ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці.

6. Савет мае права:

уносіць прапановы аб неабходнасці ўдасканалення нарматыўных прававых актаў і карэкціроўкі праектаў нарматыўных прававых актаў, распрацаваных Мінсувязі;

запытваць у Мінсувязі, іншых дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў, а таксама ў суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, асацыяцый (саюзаў) інфармацыю, неабходную для вырашэння ўскладзеных на яго задач, з захаваннем патрабаванняў, вызначаных заканадаўствам аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі;

запрашаць прадстаўнікоў Мінсувязі і іншых дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў арганізацый, суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, асацыяцый (саюзаў), экспертаў і спецыялістаў, якія спецыялізуюцца ў канкрэтных галінах эканомікі і права, дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, мясцовых Саветаў дэпутатаў і іншых зацікаўленых асоб для ўдзелу у пасяджэннях Савета;

прыцягваць да ўдзелу ў разглядзе праектаў нарматыўных прававых актаў спецыялістаў, якія валодаюць спецыяльнымі ведамі па пытаннях, якія з'яўляюцца прадметам прававога рэгулявання гэтых праектаў нарматыўных прававых актаў (з іх пісьмовай згоды);

па выніках абмеркавання праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у юрыдычных і фізічных асоб у ходзе ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці, уносіць у Мінсувязі прапановы аб іх вырашэнні.

7. Члены Савета маюць права:

знаёміцца з матэрыяламі да пасяджэння Савета;

ўносіць старшыні Савета прапановы аб разглядзе на пасяджэнні Савета пытанняў, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Мінсувязі, а таксама аб вырашэнні праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у юрыдычных і фізічных асоб у ходзе ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці;

выступаць на пасяджэннях Савета і ініцыяваць правядзенне галасавання па ўнесеных прапановах;

задаваць удзельнікам пасяджэння Савета пытанні ў адпаведнасці з парадкам і атрымліваць на іх адказы па сутнасці;

у выпадку нязгоды з рашэннем Савета выкласці ў пісьмовай форме асобную думку па разглядаемым пытанні і на працягу двух працоўных дзён з дня правядзення пасяджэння Савета прадставіць яго сакратару Савета;

ажыццяўляць у мэтах выканання ўскладзеных на Савет задач iншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя заканадаўствам, у тым лiку гэтым Палажэннем.

8.Члены Савета абавязаны:

па даручэнні старшыні Савета прымаць удзел у падрыхтоўцы матэрыялаў да пасяджэння Савета;

удзельнічаць у пасяджэннях Савета, а ў выпадку немагчымасці ўдзелу інфармаваць пра гэта сакратара Савета, як правіла, не пазней чым за пяць рабочых дзён да правядзення пасяджэння Савета;

неадкладна ў пісьмовай форме апавяшчаць старшыню Савета аб узнікненні канфлікту інтарэсаў або магчымасці яго ўзнікнення ў сувязі з выкананнем абавязкаў члена Савета;

своечасова інфармаваць сакратара Савета аб змене месца працы, пасады і (або) кантактных даных.

ГЛАВА 3
СКЛАД САВЕТА

9.У склад Савета ўключаюцца Міністр сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь, яго намеснікі, начальнікі структурных падраздзяленняў цэнтральнага апарату Мінсувязі, кіраўнікі арганізацый сістэмы Мінсувязі, прадстаўнікі суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці, асацыяцый (саюзаў), а таксама могуць ўключацца з іх пісьмовай згоды прадстаўнікі іншых дзяржаўных органаў, грамадскіх аб'яднанняў, эксперты і спецыялісты, якія спецыялізуюцца ў канкрэтных галінах эканомікі і права, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, мясцовых Саветаў дэпутатаў і іншыя зацікаўленыя асобы.

10.Старшынёй Савета з'яўляецца Міністр сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь.

11.Сакратаром Савета з'яўляецца работнік Мінсувязі і вызначаецца старшынёй Савета.

12.Колькасць прадстаўнікоў дзяржаўных органаў (арганізацый) і іншых дзяржаўных органаў павінна складаць не больш за палову ад агульнай колькасці складу Савета.

13.Персанальны склад Савета зацвярджаецца загадам Міністра сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь.

14.Член Савета, які не з'яўляецца прадстаўніком Мінсувязі і арганізацыі, якая складае сістэму Мінсувязі, можа выйсці з яго складу ў любы час па ўласным жаданні шляхам падачы адпаведнай заявы на імя старшыні Савета ў пісьмовай форме.

15.Член Савета можа быць выключаны са складу Савета ў выпадку адсутнасці яго на пасяджэннях Савета тры і больш разоў запар без пiсьмовага паведамлення аб гэтым сакратара Савета.

Член Савета паведамляецца ў пiсьмовай форме сакратаром Савета аб выключэнні са складу Савета.

ГЛАВА 4
РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ САВЕТА

16.Пасяджэнні Савета праводзяцца пад кіраўніцтвам яго старшыні, а ў час яго адсутнасці - намесніка старшыні Савета.

17.Старшынёй Савета ажыццяўляецца агульнае кіраўніцтва дзейнасцю Савета, прызначаецца пасяджэнне Савета, вызначаюцца дата правядзення і парадак дня, ажыццяўляецца кантроль за выкананнем рашэнняў, прынятых Саветам.

18.Дзейнасць Савета ажыццяўляецца з улікам прапаноў членаў Савета і асаблівасцяў працы Мінсувязі і арганізацый, якія складаюць сістэму Мінсувязі, як правіла, на сістэмнай (планавай) аснове.

19.Пасяджэнні Савета могуць быць ініцыяваныя адным ці некалькімі членамі Савета шляхам накіравання старшыні Савета прапаноў па парадку дня пасяджэння Савета, праекту прымаемага рашэння з прыкладаннем неабходных матэрыялаў па сутнасці пытання.

20.Пасяджэнні Савета лічацца правамоцнымі, калі колькасць прысутных на ім членаў Савета складае не менш як дзве трэці ад агульнай колькасці яго складу.

Рашэнні прымаюцца простай большасцю галасоў членаў Савета, прысутных на пасяджэнні Савета. Пры роўнасці галасоў вырашальным голасам лічыцца голас старшыні на пасяджэнні Савета.

21.Дапускаецца прыняцце рашэння без правядзення пасяджэння Савета шляхам пісьмовага апытання яго членаў.

Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала не менш як дзве трэці ад агульнай колькасці складу Савета.
22.Рашэнні Савета афармляюцца пратаколамі, якія падпісваюцца старшынёй на пасяджэнні Савета і яго сакратаром, і носяць рэкамендацыйны характар.

Асаблівае меркаванне сябра Савета па разгляданым пытанні прыкладаецца да пратакола пасяджэння Савета.

23.Інфармацыя пра паседжанні і дзейнасці Савета размяшчаецца на афіцыйным сайце Мінсувязі ў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт.

24.Член Савета не мае права публікаваць, перадаваць іншым асобам дакументы, рашэнні, рэкамендацыі ці іншую інфармацыю ад імя Савета, калі яны не былі прынятыя або зацверджаныя альбо ўзгодненыя Саветам.

25.Сакратар Савета:

ажыццяўляе падрыхтоўку і арганізацыю пасяджэнняў Савета;

не пазней чым за пяць рабочых дзён да даты правядзення пасяджэння даводзіць да членаў Савета і запрошаных звесткі аб характары разглядаемга пытання, даце, часе і месцы правядзення пасяджэння Савета;

на працягу пяці рабочых дзён пасля правядзення пасяджэння Савета афармляе пратакол пасяджэння Савета і даводзіць яго да членаў Савета (іншых зацікаўленых);

забяспечвае размяшчэнне інфармацыі аб дзейнасці Савета на афіцыйным сайце Мінсувязі ў глабальнай кампутарнай сетцы Інтэрнэт, а таксама падтрыманне яе ў актуальным стане.

26. Забеспячэнне дзейнасці Савета ажыццяўляецца Мінсувязі.