Задачы і функцыі УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі»

Установа адукацыі "Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі» (далей - Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі) з'яўляецца дзяржаўнай установай вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, па відзе - акадэміяй.

Заснавальнікам Беларускай дзяржаўнай акадэміі сувязі з'яўляецца Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь.

Асноўнай мэтай дзейнасці Беларускай дзяржаўнай акадэміі сувязі з'яўляецца выкананне адукацыйнай, інтэлектуальнай, культурнай, навуковай і сацыяльнай функцыі, накіраванай на задавальненне запытаў і інтарэсаў асобы, грамадства і дзяржавы.

Асноўнымі задачамі Беларускай дзяржаўнай акадэміі сувязі з'яўляюцца:

падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй, па некалькіх профілях адукацыі;

падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і інтэграванай з адукацыйнымі праграмамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў адпаведнасці з патрэбамі грамадства і дзяржавы;

падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі II ступені, якая фарміруе веды, уменні і навыкі навукова-педагагічнай і навукова-даследчай працы і забяспечвае атрыманне ступені магістра;

падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі II ступені з паглыбленай падрыхтоўкай спецыяліста, якая забяспечвае атрыманне ступені магістра, па адным або некалькім профілях адукацыі;

падрыхтоўка спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй па адукацыйнай праграме сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй;

падрыхтоўка спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй па адукацыйнай праграме сярэдняй спецыяльнай адукацыі, інтэграванай з адукацыйнай праграмай прафесійна-тэхнічнай адукацыі і якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй;

падрыхтоўка рабочых з прафесійна-тэхнічнай адукацыяй па адукацыйнай праграме прафесійна-тэхнічнай адукацыі;

выхаванне навучэнцаў у духу патрыятызму, высокай грамадзянскасці, гуманізму, павагі да ідэалаў і традыцый беларускага народа, правоў іншых народаў, на карысць чалавека і грамадства;

задавальненне патрэб асобы ў інтэлектуальным, культурным, фізічным і маральным развіцці шляхам атрымання вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі і прафесійна-тэхнічнай адукацыі на аснове непарыўнага адзінства адукацыйнага працэсу і навуковых даследаванняў;

перападрыхтоўка і павышэнне кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў, якія маюць вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукацыю;

падрыхтоўка асоб да паступлення ва ўстановы адукацыі Рэспублікі Беларусь;

арганізацыя і правядзенне фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак, ажыццяўленне інавацыйнай дзейнасці, у тым ліку садзейнічанне камерцыялізацыі вынікаў навуковай і навукова-тэхнічнай дзейнасці, што ажыццяўляецца Беларускай дзяржаўнай акадэміяй сувязі па найбольш актуальных праблемах навукі, тэхнікі і вытворчасці, развіццё адпаведнай матэрыяльна-тэхнічнай і эксперыментальна-вытворчай базы адукацыйнага працэсу і навуковых даследаванняў. У адпаведнасці з гэтай задачай Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі ажыццяўляе навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне прыродазнаўчых і тэхнічных навук;

удасканаленне вучэбнай, навукова-метадычнай і інавацыйнай дзейнасці ў адпаведнасці з профілямі адукацыі, па якіх ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў, і прыярытэтнымі кірункамі дзяржаўнай навукова-тэхнічнай палітыкі;

падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць навыкамі планавання і самастойнага правядзення навуковых даследаванняў, глыбокімі тэарэтычнымі ведамі, якія дазваляюць падрыхтаваць кваліфікацыйную навуковую працу (дысертацыю) на атрыманне вучонай ступені кандыдата навук;

падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць навыкамі арганізацыі навукова-даследчай работы па новым накірунку навуковых даследаванняў або па развіцці існуючых актуальных напрамкаў навуковых даследаванняў, аналітычнага абагульнення вынікаў навуковай дзейнасці, якія дазваляюць падрыхтаваць кваліфікацыйную навуковую працу (дысертацыю) на атрыманне вучонай ступені доктара навук;

падрыхтоўка малодшых камандзіраў і афіцэраў запасу па ваенна-ўліковых спецыяльнасцях, якія зацвярджаюцца Міністэрствам абароны.

Беларуская дзяржаўная акадэмія сувязі ажыццяўляе навуковую, навукова-тэхнічную і інавацыйную дзейнасць па прыярытэтных кірунках фундаментальных, прыкладных навуковых даследаванняў і распрацовак у адпаведнасці з профілямі адукацыі, па якіх адбываецца падрыхтоўка спецыялістаў.