Механизм реализации пилотных проектов в сфере цифрового развития

Пілотны праект у сферы лічбавага развіцця-гэта комплекс мерапрыемстваў (работ), якія прадугледжваюць змяненне і аптымізацыю сукупнасці ўзаемазвязаных мерапрыемстваў (работ), накіраваных на стварэнне пэўнага прадукту або паслугі для спажыўцоў, распрацоўку, набыццё (заказ) і наладу праграмнага забеспячэння і тэхналагічнага абсталявання, у тым ліку на базе перадавых вытворчых тэхналогій, рэалізацыя якога абмежаваная ў часе альбо яго рэалізацыя (эксплуатацыя) магчымая на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь

 

1. Ініцыяванне рэалізацыі пілотнага праекта

Указам № 381 уводзяцца паняцці ініцыятара, выканаўцы і заказчыка пілотнага праекта.

Ініцыятар пілотнага праекта (юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь) накіроўвае ў ЦПІ заяўку на рэалізацыю пілотных праектаў і прыкладзеныя да яе дакументы . Калі Савет прымае рашэнне аб мэтазгоднасці пілотнага праекта, то ініцыятар пілотнага праекта набывае статус яго выканаўцы.

2. Разгляд заяўкі і прыкладаемых да яе дакументаў (3 працоўныя дні)

ЦПІ рэгіструе і разглядае заяўку і прыкладзеныя да яе дакументы на адпаведнасць форме заяўкі, пераліку прыкладаемых дакументаў, а таксама прыярытэтным (тэматычных) напрамках.

У выпадку, калі заяўка і прыкладзеныя да яе дакументы не адпавядаюць пазначаным фармальным прыкметах, яны вяртаюцца ініцыятару пілотнага праекта.

3. Экспертыза пілотнага праекта (30 каляндарных дзён)

Пасля разгляду ЦПИ заяўкі і прыкладаемых да яе дакументаў яны накіроўваюцца на экспертызу. Парадак правядзення экспертызы рэгулюецца Палажэннем аб аб'ектах экспертызы ў сферы лічбавага развіцця, парадку яе арганізацыі і правядзення .

Экспертыза накіравана на аналіз і ацэнку:

адпаведнасці выканаўцы пілотнага праекта патрабаванням, устаноўленым заканадаўствам да юрыдычнай асобы, якая ажыццяўляе пастаўку тавараў (выкананне работ, аказанне паслуг), якія адносяцца да рэалізацыі пілотнага праекта;

фінансава-эканамічнай заможнасці выканаўцы пілотнага праекта;

кваліфікацыі і вопыту выканаўцы пілотнага праекта, узроўню яго вытворчай і тэхналагічнай базы;

краіны паходжання праграмнага прадукту, сэрвісу, платформеннага рашэння або праграмна-апаратнага комплексу, планаванага да ўкаранення ў рамках рэалізацыі пілотнага праекта, правамернасці яго ўвядзення ў грамадзянскі абарот выканаўцам пілотнага праекта;

заяўленых пераваг функцыянальнага, тэхнічнага, тэхналагічнага, інавацыйнага ці іншага характару выкарыстання выніку пілотнага праекта;

абгрунтаванасці прапанаваных праграмных і тэхнічных рашэнняў; магчымасці атрымання ў рамках рэалізацыі пілотнага праекта заяўленага выніку пілотнага праекта, у тым ліку дасягнення мэтаў і значэнняў паказчыкаў эфектыўнасці;

патрэбнасці галіны эканомікі (адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі) у выніку пілотнага праекта;

дастатковасці планаваных тэрмінаў і парадку рэалізацыі пілотнага праекта для дасягнення заяўленага выніку;

патрабаванняў да сродкаў вытворчасці заказчыка пілотнага праекта або пэўнай ім асобы, неабходным для рэалізацыі пілотнага праекта;

патэнцыялу маштабавання і далейшай эксплуатацыі выніку пілотнага праекта.

Пасля правядзення экспертызы ЦПЭ накіроўвае яе вынікі ў Савет і ініцыятару пілотнага праекта.

Калі для рэалізацыі пілотнага праекта і (або) маштабавання вынікаў пілотнага праекта не патрабуюцца выкарыстанне сродкаў рэспубліканскага і (або) мясцовых бюджэтаў і доступ выканаўцы пілотнага праекта да сродкаў вытворчасці заказчыка пілотнага праекта або вызначанай ім асобы, а таксама РУП «ЦЦР», то ЦПИ мае права па ўзгадненні з Мінсувязі накіраваць заяўку і прыкладзеныя да яе дакументы ў Савет без правядзення экспертызы.

Даведачны.

Пад сродкамі вытворчасці разумеюцца тавары, якія не з'яўляюцца зыходным матэрыялам або палівам, якія выкарыстоўваюцца для вытворчасці іншых тавараў і (або) паслуг. Сродкі вытворчасці ўключаюць зямлю, будынкі, збудаванні, перадаткавыя прылады, працоўныя і Сілавыя машыны, абсталяванне, вымяральныя, якія рэгулююць прыборы і прылады, вылічальную тэхніку, транспартныя сродкі, інструмент, вытворчы гаспадарчы інвентар і прылады, рабочы і прадуктыўны быдла, шматгадовыя насаджэнні, аўтамабільныя дарогі несупольнага карыстання і іншыя матэрыяльна-рэчавыя каштоўнасці, якія дзейнічаюць у натуральнай форме на працягу доўгага часу.

4. Прыняцце рашэння аб мэтазгоднасці рэалізацыі пілотнага праекта (15 рабочых дзён)

Савет пры ўдзеле дзяржаўнага органа або арганізацыі, якія могуць выступіць заказчыкам пілотнага праекта прымае рашэнне аб мэтазгоднасці (з указаннем заказчыка пілотнага праекта і месца рэалізацыі пілотнага праекта) або немэтазгоднасці яго рэалізацыі.

Мінсувязі інфармуе ініцыятара пілотнага праекта аб прынятым Саветам рашэнні. Пералік пілотных праектаў, па якіх было прынята рашэнне аб мэтазгоднасці іх рэалізацыі, зацвярджаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Пры гэтым пілотныя праекты, па якіх было прынята рашэнне аб немэтазгоднасці іх рэалізацыі, не ўключаюцца ў пералік.

5. Рэалізацыя пілотнага праекта

Рэалізацыя пілотных праектаў ажыццяўляецца выканаўцам пілотнага праекта на падставе пагаднення, заключанага з заказчыкам пілотнага праекта і пры неабходнасці з іншымі зацікаўленымі бакамі.

Пад заказчыкам пілотнага праекта разумеюцца дзяржаўныя органы і арганізацыі, у інтарэсах якіх рэалізуецца пілотны праект і якія зацікаўлены ў маштабаванне яго вынікаў.

Рэалізацыя пілотнага праекта фінансуецца за кошт уласных сродкаў выканаўцы пілотнага праекта і (або) іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам. Доступ да сродкаў вытворчасці прадастаўляецца выканаўцу пілотнага праекта ў аб'ёме, неабходным для рэалізацыі пілотнага праекта, на бязвыплатнай аснове.

6. Маніторынг і ацэнка эфектыўнасці рэалізацыі пілотнага праекта

Збор і апрацоўку інфармацыі аб ходзе і выніках рэалізацыі пілотных праектаў ажыццяўляе цэнтр лічбавага развіцця, які таксама рыхтуе і накіроўвае ў Мінсувязі прапановы аб ацэнцы эфектыўнасці іх рэалізацыі.

Для ацэнкі эфектыўнасці пілотнага праекта цэнтрам ствараецца камісія, старшынёй і намеснікам старшыні якой з'яўляюцца прадстаўнікі заказчыка пілотнага праекта.

Камісія ацэньвае эфектыўнасць рэалізацыі пілотнага праекта па наступных крытэрыях:

актуальнасць тэхналогій, пакладзеных у аснову пілотнага праекта, на момант прыняцця рашэння аб мэтазгоднасці яго рэалізацыі;

ступень і якасць выканання патрабаванняў заказчыка пілотнага праекта;

узровень дасягнення заяўленых вынікаў, паказчыкаў і крытэрыяў, запланаваных на момант прыняцця рашэння аб мэтазгоднасці рэалізацыі пілотнага праекта;

паспяховасць тэставання пілотнага праекта і гатоўнасць выніку пілотнага праекта да маштабавання;

колькаснае выражэнне атрыманага сацыяльна-эканамічнага эфекту ад рэалізацыі пілотнага праекта;

выдаткі на маштабаванне і далейшую эксплуатацыю вынікаў пілотнага праекта.

7. Прыняцце рашэння аб магчымасці маштабавання пілотнага праекта

Вынікі ацэнкі, аформленыя пратаколам камісіі, накіроўваюцца РУП» ЦЦР " на разгляд у Савет для прыняцця рашэння аб паспяховасці пілотнага праекта і магчымасці маштабавання яго вынікаў. Пры наяўнасці некалькіх паспяховых пілотных праектаў па адным прыярытэтным (тэматычным) кірунку Савет прымае рашэнне аб магчымасці маштабавання вынікаў найбольш эфектыўнага пілотнага праекта.

Звесткі аб паспяховых пілотных праектах размяшчаюцца ў ГІС «Вітрына лічбавых праектаў» .

Мінсувязі з улікам рашэння Савета накіроўвае ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь на зацвярджэнне праектнага пераліку вынікаў пілотных праектаў.

Маштабаванне вынікаў пілотных праектаў фінансуецца са сродкаў мясцовых інавацыйных фондаў. У гэтых мэтах у рэгіянальныя комплексы мерапрыемстваў ўключаюцца адпаведныя мерапрыемствы. Дадзеная працэдура ажыццяўляецца:

па выніках адкрытага конкурснага адбору, які праводзіцца ў парадку, які вызначаецца адпаведным абласным (Мінскім гарадскім) саветам дэпутатаў;

з улікам ступені ўплыву значэнняў, заяўленых на этапе рэалізацыі пілотных праектаў, на змяненне паказчыкаў ўзроўню лічбавага развіцця адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі;

пры наяўнасці заяўленых пілотных праектаў у пераліку маштабуюцца вынікаў пілотных праектаў.